VPC – Virtual Private Cloud

Amazon Virtual Private Cloud – umożliwia nam wydzielenie logicznie sekcji chmury AWS, w której można uruchamiać zasoby AWS. Mamy pełną kontrolę nad swoim wirtualnym środowiskiem sieciowym. Między innymi wybór własnego zakresu adresów IP, tworzenie podsieci oraz konfiguracja tabel tras i bram sieciowych. Możemy używać zarówno IPv4, jak i IPv6 w swoim VPC, aby zapewnić bezpieczny i łatwy dostęp do zasobów i aplikacji. Możemy łatwo dostosować konfigurację sieci do swojego Amazon VPC. Na przykład, możemy utworzyć podsieć publiczną dla swoich serwerów internetowych. Zarówno tak aby miały dostęp do Internetu i tam umieścić swoje systemy takie jak bazy danych lub serwery aplikacji. Jak również w prywatnej podsieci bez dostępu do Internetu. Możemy wykorzystać wiele warstw zabezpieczeń, w tym grupy zabezpieczeń i listy kontroli dostępu ACL do sieci, aby pomóc kontrolować dostęp do instancji Amazon EC2 w każdej podsieci.

Jak samodzielnie stworzyć VPC, czyli prywatne prywatne środowisko sieciowe?

VPC – Virtual Private Cloud
  • Klikamy „Create VPC”
VPC – Create
  • Wypełniamy wskazane pola i klikamy „Create”
VPC – Name tag
  • Otrzymamy taki wynik
Create VPC

W taki oto sposób mamy utworzoną VPC. W dalszych artykułach pojawią się opisy jak utworzyć i skonfigurować między innymi: Subnety oraz Route Table, które ściśle współpracują z VPC.