Jakie możliwości daje nam darmowe konto na AWS Amazon?

Z darmowego konta na AWS Amazon możemy korzystać przez 12 miesięcy i w tym czasie musimy zmieścić się w określonych limitach aby nie płacić dodatkowo za usługę.

Poniżej zamieszczam kilka rozwiązań, które z pewnością okażą się bardzo przydatne.

1. Elastic Compute Cloud (EC2)– daje 750 godzin korzystania z instancji t2.micro platformy Amazon EC2 Linux (1 GB pamięci RAM oraz obsługa platform 32-bitowych i 64-bitowych) – liczba oferowanych godzin pozwala na uruchomienie środowiska każdego miesiąca w trybie ciągłym.

2. Usługa Amazon Simple Storage Service (S3)- 5 GB standardowej pamięci Amazon S3 + 20 000 zapytań.

3. Amazon Elastic File System (EFS)- 5 GB miesięcznie darmowej pojemności Amazon EFS

4. Usługa Amazon Relational Database Service (RDS)- 750 godzin Amazon RDS Single-AZ db.t2.micro Instancje, do uruchamiania MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle BYOL lub SQL Server (z uruchomioną wersją SQL Server Express Edition) – wystarczająca liczba godzin na uruchamianie instancji DB każdego miesiąca.

Usług jest dużo więcej natomiast wybrane powyżej są tymi z których najczęsciej korzystamy.

Musimy pamiętać, że te bezpłatne oferty są dostępne tylko dla nowych klientów AWS i są dostępne przez 12 miesięcy od daty rejestracji AWS. Po upływie 12-miesięcznego okresu bezpłatnego użytkowania lub gdy korzystanie z aplikacji przekracza poziomy, po prostu płacisz standardową stawkę za usługi.