Jak skonfigurować wydajny serwer pod WordPressa?

Ten artykuł opisuje krok po kroku, jak zainstalować skrypt automatycznego instalatora Centminmod, zmienić hasło mysql, zmienić konfigurację wordpress dla poprawnego działania, włączyć ochronę CSF, itp.

W pierwszej kolejności kupujemy serwer VPS w firmie, która spełnia nasze oczekiwania, z mojej strony polecam zapoznać się z rankingiem.
Skrypty autoinstalatora Nginx

Jeśli ktoś chce zainstalować Nginx na serwerze sieciowym, najlepszą opcją jest użycie skryptu automatycznego instalatora.

Zaletą skryptu auto-instalatora jest automatyczne zainstalowanie wszystkich komponentów niezbędnych do prawidłowego działania serwera WWW Nginx.

Ponadto, każdy z komponentów jest odpowiednio zoptymalizowany i skalibrowany, aby upewnić się, że nie ma problemów z konfiguracją lub zgodnością, które powstają podczas działania serwera sieciowego.
Centmin Mod vs. Easyengine

Przestrzeń autoinstalatora jest zdominowana przez dwa dobrze znane skrypty, mianowicie Centmin Mod i Easyengine.

Każdy ma swoje zalety i wady.

Najważniejszą cechą skryptu Centmin Mod jest to, że działa tylko w Centos 6 lub 7. Skrypt automatycznie instaluje Nginx, MariaDB, PHP-FPM i CSF Firewall jednym kliknięciem.

Natomiast Easyengine działa tylko na Ubuntu. Instaluje NGINX, PHP, MySQL, Postfix i zależności w jednym poleceniu.

Istnieją pewne zalety i wady stosowania Centmin Mod zamiast Easyengine i vice versa, które omówimy później.
Jak zainstalować Centmin Mod

Przewodnik instalacji przedstawiony na stronie Centmin Mod jest bardzo szczegółowy i wyczerpujący. Jednak stwarza to problem dla zwykłych webmasterów, ponieważ informacje dotyczące prostych i niezbędnych zadań nie są łatwo dostępne i wymagają przeszukania na różnych stronach.

Aby rozwiązać ten problem, niniejszy przewodnik został napisany w taki sposób, aby wszystkie niezbędne zadania związane z instalacją Centmin Mod i sprawnym działaniem WordPressa zostały określone w jednym miejscu. Jednak w razie wątpliwości należy odwołać się do oficjalnej strony w celu wyjaśnienia.
Centos 7 vs. Centos 6

Lepiej jest zainstalować Centos 7 jako system operacyjny. Jest to najnowsza wersja i może być szybsza oraz stabilniejsza niż Centos 6.
Instalacja i konfiguracja.

1. Aktualizacja systemu Centos 6/7 oraz instalacja CentminMod

yum -y update; curl -O https://centminmod.com/installer.sh && chmod 0700 installer.sh && bash installer.sh

2.Zmiana hasła MySql dla root

Centmin Mod instaluje MySQL Maria DB z losowym hasłem.

Hasło roota MySQL jest wyświetlane zaraz po zakończeniu instalacji.

Dostęp do hasła można również uzyskać z /root/.my.cnf

Aby zmienić hasło roota, zaloguj się do serwera MySQL za pomocą następującego polecenia:

mysql -u root -p

Wprowadź obecne hasło, aby ukończyć logowanie.

3. Przejdź do bazy danych MySQL za pomocą następującego polecenia:

use mysql;

4. Zmień hasło dla użytkownika root.

update user set password=PASSWORD(‚your_new_password’) where User=’root’;

5. Załaduj ponownie MySQL

flush privileges;

quit

6. Instalacja WordPressa

cd /usr/local/src/centminmod

./centmin.sh

7. Wybieramy opcję 22

8. Włączamy permalink w WordPress

cd /usr/local/nginx/conf/conf.d

nano name-of-domain.conf

znajdujemy linie:

#try_files $uri $uri/ /index.php;

i usuwamy znak „#”

9. Możesz też dodać blok lokalizacji

try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;

service nginx restar

10. Jeśli otrzymasz potwierdzenie „OK”, oznacza to, że wszystko jest w porządku.

Permalinki WordPress powinny teraz działać.

W przeciwnym razie oznacza to błąd w konfiguracji.

Jeśli instalacja wordpress znajduje się w folderze (np. WP1), po bloku lokalizacji dodaj następujące elementy:

location /WP1 {
try_files $uri $uri/ /WP1/index.php?q=$uri$is_args$args;

}

service nginx restart

11. Włączenie zapory CSF

Zapora CSF jest domyślnie włączona w Centmin Mod.

Możesz zablokować dostęp do swojej witryny sieciom botów, włączając listy blokujące

nano /etc/csf/csf.blocklists

Włącz wszystkie lub większość list bloków, usuwając znak # z początku linii.

Uruchom ponownie csf

csf –r