Instalacja XDRP/zdalnego pulpitu na serwerze z systemem Centos 7

Poniższy wpis opisuje proces instalacji dostępu do systemu po zdalnym pulpicie. Po instalacji XRDP możemy cieszyć się funkcjonalnościami zdalnego pulpitu na systemie Linux.

1. Uruchomienie oraz aktualizacja maszyny:

a) yum update –y

b) yum group list

 2. Instalacja GUI: 

a) yum groupinstall "GNOME Desktop" "Graphical Administration Tools"

b) ln -sf /lib/systemd/system/runlevel5.target /etc/systemd/system/default.target

c) reboot

3. Instalacja XRDP

a) yum install epel-release

b) yum -y install xrdp tigervnc-server

c) systemctl start xrdp

d) netstat -antup | grep xrdp

e) systemctl enable xrdp

f) firewall-cmd --permanent --add-port=3389/tcp

g) firewall-cmd --reload

h) chcon --type=bin_t /usr/sbin/xrdp

i) chcon --type=bin_t /usr/sbin/xrdp-sesman

Testujemy połączenie logując się na serwer po zdalnym pulpicie RDP.

W kolejnym artykule opiszę jak możemy zintegrować taki system z usługą Active Directory. Dzięki temu będziemy w stanie podpiąć każdy system Linux pod Active Directory i autoryzować się poświadczeniami AD.