berapa banyak batu yang digunakan untuk keperluan bangunan di pakistan